Turkish English

Prof Dr. Nesrin Dilbaz

Üsküdar Üniversitesi’nde İngilizce Psikoloji Departmanının Direktörü ve İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde Klinik Direktör

Dr. Dilbaz, Üsküdar Üniversitesi’nde İngilizce Psikoloji Departmanının direktörüdür ve 2012 yılından beri İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinin klinik direktörü olarak görev almıştır. Dr Dilbaz, Türkiye’de yayınlanan yaklaşık on beş psikiyatri ve tıbbi derginin yayın danışma kurullarında aktif olarak yer almaktadır yüzden fazla makale yazmıştır, uluslararası ve yerel kitaplara katılım sağlamıştır ve bilimsel kitap ve dergilerin yazı işleri ile ilgilenmiştir.

Kendisi 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp derecesini almıştır ve iki yıllık zorunlu hizmet sonrasında, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Psikiyatri Departmanında lisansüstü derecesini almıştır ve Dr. Dilbaz aynı yıl içinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin İkinci Psikiyatri Kliniğinde psikiyatrist olarak atanmıştır. 1994 yılında, Dr. Dilbaz yardımcı professor oldu ve aynı klinikte Anksiyete ve Duygu Durum Bozuklukları Bölümünü kurmuştur. 1999 yılında İkinci Psikiyatri Kliniğinde İdari Amir olarak atandı ve alkol ve madde bağımlılığının kapsamı ve tedavisi ile ilgili yaptığı çalışmayla birlikte, 2004 yılında Ankara’da AMATEM’in kurucu başkanı oldu.

Aynı yıl Dr.Dilbaz AMATEM’in direktörlüğünü de üstlendi ve 1996 yılından beri Numune Hastanesi’nin İkinci Psikiyatri Kliniği tarafından üç yılda bir düzenlenen Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresinin başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir. Dr. Dilbaz, 1996 yılında Şizofreni Sempozyumunda, 1997 ve 2001 yıllarında Alkol ve Madde Bağımlılığı ile ilgili Lisansüstü Eğitim Kurslarında, 2001 yılında Pittsburg Üniversitesi ile birlikte düzenlenen Yaşamsal uyuma doğru: Duygudurum bozuklukları sempozyumu ve 2004 yılında Birinci Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılık Kongresinde başkanlık görevlerini üstlendi.

Sunum Başlığı- Bağumlılık tedavisi ve tedavi sonrası bakım ile ilgili yakın zamandaki bulgular ve düzenlemeler

London 2020 copy