Turkish English

Istanbul 2019


Presentations

Geleneksel tıp ve bağımlılığın değişen yüzü

Amerika’daki Acil durum odaları, konu alkolizm ve bağımlılık olduğunda ön plandadırlar. Derby, Connecticut’taki Griffin Hastanesinde Acil Hizmetler Bölüm Başkanı olan Dr. Gregory Boris, Griffin gibi hastanelerin nasıl opioid salgınıyla baş edebildiği ve ölümlerin azaltılması için detoks ve yerleşim yerinde tedavi sağlayanlarla entegrasyonun önemi konusunda gözlemlerini paylaşacaktır.

Bağımlılık Bozuklukları ile çalışma konusunda Travmatik Kalp

Judy Crane bağımlılık bozukluklarına değinirken TRAVMA ÇALIŞMASININ önemine dair sunum yapacaktır. Epidemiyolojik çalışmalar travma ve travma sonrası stress bozukluğunun (PTSD) modern toplumda çok yaygın olduğunu göstermektedir. İnsanların çoğu hayatlarının bir noktasında travmatik bir olayla karşılaşacaklardır ve bunların %25’inde bozukluk görülecektir.

Judy, ve Guest House, kalıcı bağımlılıkların, kronik tekrarların ve yenilenen kendini sabote etme durumlarının sıklıkla çözülemeyen travmalar neticesinde olduğuna inanmaktadırlar. Bağılılığın “kök nedenini” belirlediğimizde tedavi oluşmaktadır. Kendisi sıklıkla şunu belirtmektedir: “Bağımlılık hikayesini anlamak ve tedavi hikayesini yazmak için travma hikayesini ortaya dökmeniz gerekir.” Ocala Misafir Evinde yaptıkları iş budur ve vaka çalışmaları ve neticeleri yüksek düzeyde olumlu sonuçlara işaret etmektedir.

Bağımlılık Tedavisinde, Tedavi sonrası bakımın önemi.

Tedavi sonrası bakım nedir ve neden önemlidir? Tedavi sonrası bakım planı nedir? Makul olan tedavi sonrası bakım hedefleri nelerdir ? Tedavi sonrası bakım sadece madde ve alkol kullanılmaması değildir . Bu, bir kişinin kendisini iyileştirmek için gösterdiği çaba ve uyguladığı plan ve tedaviden hemen sonraki tedavisi veya tedaviden hemen sonraki günlerle ilgili durum ve uygulamalar anlamına gelmektedir. Madde/alkol kullanılmaması yaşam boyu süren bir süreçtir ve bunun ilk günleri en hassas olanlardır. Pek çok kişi tedavinin tedavi merkezine geldiği değil de buradan ayrıldığı anda başladığını söylemektedir. Bağımlılık ile ilgili tedavi almanız uzun vadede iyileşme başarısı gösterme konusundaki şansınızı dramatik şekilde arttıracaktır. Bir kişi tedavi sonrası bakım ile ilgilendiğinde, ayık kalma ile ilgili şanslar dramatik olarak artacaktır. Müşterinin aldığı destek ne kadar fazla olursa, o kadar fazla tedavi almış olurlar ve temiz ve ayık kalma şansları da o derece artacaktır. Bu nedenle tedavi sonrası bakım, tahliye sürecinin ve tedavi planının bir parçası olarak seçmeli değil zorunlu olmalıdır. Tedavinin ilk dönemindeki çoğu kişinin yanlış olan başa çıkma yolunu değiştirmek için pek çok aya (bazen yıllara) ihtiyacı olacaktır. Tedavi sonrası bakım sürecinde yeni arınmış ve ayık hale gemiş olan bireyin özel bir eylem planı ve pek çok duygusal desteği olacaktır. Tedavi sonrası bakım birkaç nedenden dolayı önemlidir ve bunlardan en önemli olanı ise pek çok kişinin ayakta veya yoğun yatarak uygulanan rehabilitasyon programlarından sonra durumlarının tekrarlamasıdır. İlk günleri nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz ve bir bireyin sarhoş olmasından sonra ilk iki kritik yılda neler yapılabileceği bu sunumun konusunu oluşturacaktır.

Bağımlılık konusunda aile terapisi

Madde kötüye kullanımı bireyde fiziksel, ruhsal ya da sosyal bazı sorunlara neden olan ve bireyin aile dinamiklerini olumsuz etkileyen psikiyatrik bir hastalıktır. Tedavisinde hastanın ve ailenin birlikte aile merkezli bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Aile içi çatışmalar, anne-babanın uygun denetimi sağlamaması, anne-babada madde kullanım öyküsünün olması ve parçalanmış aileye sahip olma gibi sorunların özellikle adölesan ve genç yetişkinlik döneminde madde kullanımı için risk oluşturduğu belirtilmektedir. Aile dinamikleri bireyin madde kullanmaya başlamasında önemli bir risk faktörü olmakla birlikte, tedavinin başarılı olmasında da önemli bir etkendir. Maddeyi kötüye kullanan bireyler için yapılan tedavi çalışmalarında aile eğitimlerinin madde kullanımını düşürdüğü, davranışsal problemler, aile problemleri, okul problemleri, okulu bırakma, kavgacılık, şiddet ve yasadışı davranışlar gibi pek çok sorunu azalttığı görülmektedir.


Bağumlılık tedavisi ve tedavi sonrası bakım ile ilgili yakın zamandaki bulgular ve düzenlemeler

Ülkemizde bağımlılığın akut dönem tedavi sonrasındaki süreç ile ilgili ihtiyaçlar artmış durumda. Tedavi kılavuzlarına göre akut dönemde alkol/madde intoksikasyonu ve fiziksel komplikasyonlarla seyreden yoksunluk süreci başta olmak üzere akut dönemde ayaktan/yatarak tıbbi tedaviler düzenlenmektedir. Bunlara eşlik eden psikiyatrik tablolar, tedavi motivasyonu, tedaviden kopma potansiyeli ve çevresel değişkenler gibi ana faktörler ise akut tedaviden sonraki rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirlemektedir. Ülkemizde rehabilitasyon servisleri ile ilgili yönetmek-likler hazırlanmasına rağmen aktif olarak çalışan rehabilitasyon merkezi sayısı kısıtlıdır. Rehabilitasyon sürecinde hastayı en uygun tedavi modalitesine yönlendirilmek, her danışanın ihtiyaç ve hedeflerini belirleyerek ortak olarak ulaşılabilir hedefler belirleyerek toplum içinde bağımsız ve üretken bir hayat sürebilmesi rehabilitasyon sürecinin ana hedefidir.

Istanbul Event Partners


Global 2018/2019 Partners