ICAAD

Stockholm. 2019 Swedish

Loading

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING- NYCKELN TILL EFFEKTIVITET

21-Feb-2019
Med begränsade resurser och ett delat huvudmannaskap för den offentliga beroendevården gäller det att satsa på sådana insatser som verkligen fungerar. I den här föreläsningen kommer Dr Thomas Kimball att berätta om MAP som är ett nytt forskningsbaserat system för uppföljning och kvalitetsutveckling. Genom att använda utbildade kamratstödjare kan man förlänga stödinsatserna och minska återfallsfrekvensen samtidigt som man samlar in longitudinella data för uppföljning.
Speakers
Thomas G. Kimball, Clinical Director - MAP Health Management

Tweets

Do you want to translate this site?