ICAAD

Hero A Space For GENERAL HERO

 .

Stockholm. 2019 Swedish

Loading

HUR ARBETAR MAN PRAKTISKT MED LÅNGSIKTIGT TILLFRISKNANDE?

21-Feb-2019
I den här paneldiskussionen kommer experterna att diskutera hur man praktiskt kan arbeta med långsiktigt tillfrisknande inom om olika behandlingsorganisationer och utifrån olika yrkesroller. Deltagarna i denna panel är bl.a. experter på integrerad beroendevård inom psykiatri, spelberoende, kommunal missbruksvård och hur man kan integrera 12 stegsbehandling och substitutionsbehandling.
Speakers
Alastair Mordey, Programme Director - The Cabin
Carolina Björkman, Utvecklare - Socialtjänsten i Nyköping
Colleen M. Kelly, Psychotherapist and Clinical Outreach Consultant
Finn Stenwall, Addiction Therapist, Mentor and Gestalt Therapist - Spelfriheten
Florian Kaplick, Consultant Psychiatrist - Castle Craig Hospitals

Tweets

Do you want to translate this site?