ICAAD

Stockholm. 2019 Swedish

Loading

HUR ARBETAR MAN PRAKTISKT MED LÅNGSIKTIGT TILLFRISKNANDE?

21-Feb-2019
I den här paneldiskussionen kommer experterna att diskutera hur man praktiskt kan arbeta med långsiktigt tillfrisknande inom om olika behandlingsorganisationer och utifrån olika yrkesroller. Deltagarna i denna panel är bl.a. experter på integrerad beroendevård inom psykiatri, spelberoende, kommunal missbruksvård och hur man kan integrera 12 stegsbehandling och substitutionsbehandling.
Speakers
Carolina Björkman, Utvecklare - Socialtjänsten i Nyköping
Colleen M. Kelly, Psychotherapist and Clinical Outreach Consultant / Psychothérapeute
Finn Stenwall, Addiction Therapist, Mentor and Gestalt Therapist - Spelfriheten
Florian Kaplick, Consultant Psychiatrist - Castle Craig Hospitals
Stuart Fenton, Clinical Psychotherapist and Counsellor /Psychothérapeute clinicien et Counsellor - R12 and The Cabin Addiction Services Group

Tweets

Do you want to translate this site?