ICAAD

Stockholm. 2019 Swedish

Loading

ATT BYGGA FÄRDIGHETER FÖR LIVET

21-Feb-2019
Personer som har genomgått trauma är fortfarande individer med unika utmaningar och styrkor. För att klienter ska kunna hantera de långsiktiga konsekvenserna av upplevda trauma kan det behövas att de lär sig nya färdigheter för att kunna uppnå ett hållbart tillfriskande. Dessa färdigheter behöver de lära sig en trygg och stöttande miljö.
Speakers
E.M. Åsa Nilsonne, Psychiatrist, PhD, licensed psychotherapist. - Karolinska Institute

Tweets

Do you want to translate this site?