ICAAD

Stockholm. 1st February, 2018 Swedish

Loading

PARALLELLA SPÅR: DEN NYA GENERATIONENS INSATSER INOM BEROENDEVÅRD (Utvecklingsspåret). För mer information klicka på länken

01-Feb-2018
Main Room

Under den här programpunkten får vi ta del av nya metoder och hjälpmedel som introducerats inom beroendevården under de senaste åren. Dessa nya inslag kan effektivt hjälpa patienter att hitta rätt insatser och minska risken för återfall.

Speakers
Anna Sjöström
Camilla Kuylenstierna
Janique Svedberg

Tweets

Do you want to translate this site?