ICAAD

Stockholm. 1st February, 2018 Swedish

Loading

PARALLELLA SPÅR. UTVECKLINGSSPÅRET- ATT BEHANDLA RÄTT SAK-BETYDELSEN AV ATT ANVÄNDA EVIDENSBASERADE BEDÖMNINGSVERKTYG OCH BEHANDLINGSMETODER I UNGDOMSVÅRDEN.

01-Feb-2018
Main Room

För att kunna sätta in rätt insatser för ungdomar med missbruksproblem krävs det en ordentlig diagnosticering. Under den här programpunkten får vi en presentation av det evidensbaserade verktyget ADDIS Ung som kan användas för att diagnosticera alkohol- och drogproblem. ADDIS Ung är ett strukturerat intervjuformulär som bygger på ICD-10 och DSM-V och som är speciellt anpassat för att användas bland ungdomar som ofta har en kaotisk användning av alkohol och droger.

Vi får också lära oss mer om ett unikt behandlingsprogram som med stor framgång används för unga mellan 13-23 år med komplexa beteendestörningar och beroendeproblematik. På Yes We Can fastställs varje patients behandlingsplan, efter fyra veckors observation, under en gemensam behandlingskonferens där coacher, psykoterapeuter, behandlingsterapeuter och psykiatriker delar. De initiala diagnoserna fastställs eller avfärdas och patienten går sedan vidare in i ett av de tre behandlingsprogrammen; Move & Bend för patienter med ospecificerade diagnoser, ADHD, autismspektrumstörning och anknytningsproblem, Clean & Sober för patienter med missbruk och beroendeproblem och Self-Confidence för patienter med ångestproblematik, depression, ätstörning, personlighetsstörningar.

Speakers
Börje Dahl
Lucas van Geffen, Senior Counsellor and Admissions - Yes We Can Youth Clinics

Tweets

Do you want to translate this site?