ICAAD

Healing and Trauma hero sub CTA

Healing And Trauma 

Stockholm, Sweden. 1st February, 2018 pic and text

 

 

 

 

 

 

 

iCAAD Stockholm, Sweden.

1st February, 2018

 

Photos taken from iCAAD Stockholm 2018

Where

7A Odenplan, Odengatan 65  Stockholm, Sweden

When

Thursday 1st February, 2018

08:30 to 17:00 

Register

Download Flyer

The Addiction Must Go, The Person Must Stay

Programme 

Loading
 1. Registration with Coffee and a Sandwich
 2. Professor Fred Nyberg Welcome Speech
 3. Main Room

  ADDICTION AND RECOVERY IN THE 21ST CENTURY. CHALLENGES FACED AND SOLUTIONS FOUND

 4. Coffee Break
 5. Main Room

  THE ELEPHANT IN THE ROOM: DIAGNOSING AND TREATING DUAL DIAGNOSIS IN ADDICTION TREATMENT

 6. Main Room

  Dual diagnosis: Treatment and addiction. 

   

 7. Lunch
 8. Main Room

  An overview of the neuroscience of addiction recovery and the rationale for treatment and recovery support systems

 9. Coffee break    
 10. Main Room

  AN INSIDE JOB – CASE STUDIES ON PROGRESSIVE WORKPLACE SOLUTIONS IN SWEDEN

 11. Main Room

  A NEW ERA IN PREVENTION AND INTERVENTION

 12. This presentation will focus on the challenges faced when diagnosing and treating youth. Looking at the importance of personal assessments in order to effectively individualise treatment. We will learn more about the use of different assessment tools and evidence based treatment programs.

 13. Main Room

  WORKPLACE SOLUTIONS TRACK - SOLUTIONS FOR PAYERS - IMPROVE CARE, IMPROVE OUTCOMES AND REDUCE COSTS - THIS IS MAP HEALTHCARE SOLUTIONS 

Program 

Loading
 1. Registrering. Morgonfika med frukostsmörgås.

 2. Välkommen till iCAAD. Fred Nyberg

 3. Main Room

  BEROENDE OCH TILLFRISKNANDE PÅ 2000-TALET. UTMANINGAR OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR.

 4. Fikapaus

 5. Main Room

  ELEFANTEN I RUMMET: DIAGNOSTICERING OCH BEHANDLING AV PATIENTER MED SAMSJUKLIGHET

   

 6. Main Room

  Behandling av beroendepatienter med samsjuklighet

   

 7. Lunch (ingår i konferenspriset)

 8. Main Room

  FRÅN FORSKNING TILL BEHANDLINGSRUMMET – EN ÖVERSIKT AV HUR MODERN HJÄRNFORSKNING KAN ANVÄNDAS I BEHANDLING OCH LÅNGSIKTIGT TILLFRISKNANDE 

   

 9. Fikapaus

 10. Main Room

  EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ARBETSPLATSER – EN BESKRIVNING AV HANTVERKET

 11. Main Room

  DEN NYA GENERATIONENS INSATSER INOM BEROENDEVÅRD

 12. Paus
 13. Main Room

  HUR MAN KAN ÖKA KVALITÉN OCH MINSKA KOSTNADERNA PÅ SAMMA GÅNG – EN PRESENTATION AV MAP HEALTHCARE SOLUTIONS

 14. Main Room

  I den här programpunkten kommer vi att diskutera de speciella utmaningar vi möter i diagnosticering och behandling av ungdomar. Vi kommer att få oss mer om betydelsen av att använda evidensbaserade bedömningsverktyg för att effektivt kunna utforma personliga behandlingsplaner. Vi får lära oss mer om olika bedömningsverktyg och evidensbaserade behandlingsprogram.

   

   

Photos taken from past iCAAD European Events:  

European 2017/2018 Sponsors

Loading
11 Results

Tweets

Do you want to translate this site?