Prof Dr. Kültegin Ögel

Bağımlılık Birimi Klinik Direktörü ve Öğretim Görevlisi , Moodist Psikiyatri Hastanesi – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Eng: Professor Ögel completed his medical specialization education on Mental Health in 1992 and has been working in the addiction field since 1995. He has worked as the expert doctor in major addiction treatment organizations in Istanbul and Turkey and he is the founder of CEMATEM (Addiction Treament Center for Children and Teenagers). He participated as a team leader in international projects of the World Health Organization and European Union. Professor Ogel has been a consultant for Turkish Health Ministry, Justice Ministry and Ministry of Family Affairs. He is currently the director of an addiction clinic in Private Moodist Hospital and a lecturer in Istanbul Bilgi University. He has received 7 awards for various organizations, published articles in peer reviewed international journals and 9 books.

Tr: 1964 yılında doğmuştur. Ruh sağlığı uzmanlığını 1992 yılında tamamlamış, 1995 yılından itibaren bağımlılık alanında çalışmaya başlamıştır. İstanbul ve Türkiye'deki en büyük bağımlılık tedavisi kurumlarında sorulu hekim olarak çalışmış, çocuk ve ergen bağımlılık tedavi merkezinin (ÇEMATEM) kuruculuğunu yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa birliği gibi uluslararası kuruluşların yürüttüğü projelerde ekip lideri olarak çalışmıştır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlıüı ve aile bakanlığı gibi bakanlıklarda danışmanlık görevi yürütmüştür. Halen Özel Moodist Psikiyatri Hastanesinde bağımlılık kliniği direktörlüğünü yürütmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Çeşitli kuruluşlardan aldığı 7 ödül, uluslararası bir çok yayını ve bağımlılık konusunda yayınlanmış 9 kitabı vardır.

Presented At

iCAAD Online 2020