Dr. Fredrik Sparring

Dr Fredrik Sparring, M.D., MRO and Specialist in Occupational Medicine, is the National process manager of addiction in the workplace at Avonova Hälsa AB. He has 15 years of experience in working with Occupational Health and is the regional Chief Medical officer for Avonova Västra Götalandsregionen. Fredrik was one of the experts in the panel that issued the new guidelines for Occupational Health regarding alcohol problems in the workplace in 2016.

Dr Fredrik Sparring, företagsläkare och MRO på Avonova Hälsa. Specialiserad på missbruk på arbetsplatsen. Fredrik medverkade i framtagandet av företagshälsovårdens riktlinjer för alkoholproblem på arbetsplatsen som utkom 2016.

Presented At

iCAAD Online 2020