Dr. Fathy Flefel

Direktör, Filistin Kızılay Derneği Kaynak Merkezi

Eng: Dr Fathy Flefel is the Director of the Palestine Red Crescent Society Resource center. He completed his graduate studies in Expressive Art Therapy at the European Graduate School in Switzerland. He works with populations living under ongoing political conflict in Palestine. In addition, Flefel is an international trainer in psychosocial interventions during and post disasters, as well as an active member of the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies’ Roster of Psychosocial Experts. His research interests include the relation between juvenile delinquency and family disorganization, substance abuse and addiction, applications of art therapy to the Palestinian culture, the role of traditional Palestinian games in increasing tolerance among children, and the evaluation of psychosocial programmeming for improving the quality of lives of disaster-inflicted populations.

Tr: Dr Fathy Flefel, Filistin Kızılay Derneği Kaynak Merkezi Direktörüdür. Lisansüstü eğitimini, İsviçre'deki Avrupa Enstitüsü’nün Dışavurumcu Sanat Terapisi bölümünde tamamlamıştır. Halen Filistin'de çatışma altında yaşayan bireylerle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Flefel, Uluslararası Af Örgütü Federasyonu ve Kızılay Derneği'nin Psikososyal Uzmanlar Kadrosunun aktif bir üyesi olmasının yanı sıra, afet sonrasında Psikososyal müdahalelerde uluslararası bir eğitmen olarak görev yapmaktadır. Araştırma konuları arasında, çocuklarda suç, aile düzensizliği ile madde kötüye kullanımı ve bağımlılık arasındaki ilişki, sanat terapisinin Filistin kültürüne uyarlanması, geleneksel Filistin oyunlarının çocuklar arasındaki tolerans artışındaki rolü ve afetten etkilenen bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi için psikososyal programmelamanın değerlendirilmesi yer almaktadır.

Presented At

iCAAD Online 2020