Swedish English

Stockholm 2018

1st February 2018

08:30
-
09:00

Registrering. Morgonfika med frukostsmörgås

Registrering. Morgonfika med frukostsmörgås

09:00
-
09:15

Välkommen till iCAAD

Prof Fred Nyberg
Professor in Biological Research on Drug Addiction, Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University

09:15
-
10:15

BEROENDE OCH TILLFRISKNANDE PÅ 2000-TALET. UTMANINGAR OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR

Heather Hayes
Clinical Interventionalist, Founder and CEO, Heather R. Hayes & Associates, Inc

10:15
-
10:45

Fikapaus

10:45
-
11:30

ELEFANTEN I RUMMET: DIAGNOSTICERING OCH BEHANDLING AV PATIENTER MED SAMSJUKLIGHET

Dr Constant Mouton
Consultant Psychiatrist and Clinical Head, Triora Recovery Clinics

11:30
-
12:15

Behandling av beroendepatienter med samsjuklighet

Professor Jonathan Chick
Consultant Psychiatrist, Castle Craig and NHS

12:15
-
13:00

FRÅN FORSKNING TILL BEHANDLINGSRUMMET – EN ÖVERSIKT AV HUR MODERN HJÄRNFORSKNING KAN ANVÄNDAS I BEHANDLING OCH LÅNGSIKTIGT TILLFRISKNANDE

Dr John Kelly
Associate Professor of Psychiatry in the Field of Addiction Medicine at Harvard Medical School

14:15
-
14:45

Fikapaus

14:45
-
15:45

PARALLELLA SPÅR: EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ARBETSPLATSER – EN BESKRIVNING AV HANTVERKET (Arbetsplatsspåret)

PARALLELLA SPÅR: DEN NYA GENERATIONENS INSATSER INOM BEROENDEVÅRD (Utvecklingsspåret).

Anna Sjöström
Prevention Specialist and Recovery Coach

Camilla Kuylenstierna
CAI Invitational Interventionist

Janique Svedberg
Recovery Coach trainer

15:45
-
16:00

Paus

16:00
-
17:00

PARALLELLA SPÅR. ARBETSPLATSSPÅRET: HUR MAN KAN ÖKA KVALITÉN OCH MINSKA KOSTNADERNA PÅ SAMMA GÅNG – EN PRESENTATION AV MAP HEALTHCARE SOLUTIONS

I den här programpunkten kommer vi att diskutera de speciella utmaningar vi möter i diagnosticering och behandling av ungdomar. Vi kommer att få oss mer om betydelsen av att använda evidensbaserade bedömningsverktyg för att effektivt kunna utforma personliga behandlingsplaner. Vi får lära oss mer om olika bedömningsverktyg och evidensbaserade behandlingsprogram.

Lucas van Geffen
Senior Counsellor and Admissions, Yes We Can Youth Clinics

PARALLELLA SPÅR. ARBETSPLATSSPÅRET: HUR MAN KAN ÖKA KVALITÉN OCH MINSKA KOSTNADERNA PÅ SAMMA GÅNG – EN PRESENTATION AV MAP HEALTHCARE SOLUTIONS

HUR MAN KAN ÖKA KVALITÉN OCH MINSKA KOSTNADERNA PÅ SAMMA GÅNG – EN PRESENTATION AV MAP HEALTHCARE SOLUTIONS

Dr. Thomas G. Kimball
Clinical Director, MAP Health Management

Global 2017/2018 Partners