ICAAD

Istanbul, Turkey. 16th April, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

iCAAD. Istanbul, Turkey.

16th April, 2018

 

Photos of iCAAD Istanbul 

Speakers / Konuşmacılar:

Nerede? / Where?

Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü, Nermin Tarhan Konferans Salonu.

Ne zaman? / When?

16 Nisan 2018 Pazartesi / 16th April 2018

08:30 - 18:30

ŞİMDİ

KAYDOLUN! / Register Here!

BROSÜR 

İÇİN

 BURAYA TIKLAYIN / 

Click Here to Download Flyer 

A One Day Conference 

Advancing Psychosocial resilience in the treatment of addiction and co-existing issues. iCAAD events welcomed Behavioural, Mental and Emotional Health Care professionals to Advancing Psychosocial resilience in the treatment of addiction and co-existing issues. This event presented an interactive day of shared experience and knowledge to ensure positive outcomes for patients with addiction and co -existing disorders. iCAAD is a platform dedicated to expanding knowledge, exchanging ideas and advancing the prevention and treatment of mental, behavioural and emotional health issues.

This conference has gathered local and international expert speakers, who explored:

• What are the requirements, resources and specialised training needs to support the therapeutic relationship between professionals and their patients.

• Effective practices when working with patients in their communities and demonstrating outcomes.

• The current addiction treatment options for Turkish people and their immediate community. 

Tek Günlük Konferans 

iCAAD Events, Bağımlılık ve Eş Zamanlı Gelişen Sorunların Tedavisinde Psikososyal Dayanıklılığın Geliştirilmesi konferansına katılan ruh sağlığı alanında çalışan bütün profesyonellerini karşılamaktan onur duyar.

Bu etkinlik, bağımlılık ve eş zamanlı gelişen sorunlara sahip hastalar için ortak bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir fırsat sağlayacaktır. iCAAD, davranışsal, duygusal ve bilişsel sorunların tedavileri ve önleme çalışmalarının daha ileriye taşındığı, bu alanda kir alışverişinin yapıldığı ve alana dair güncel bilgilerin geliştirildiği bir platform olmayı amaçlıyor.

Bu konferansta, alanında uzman olan yerli ve yabancı konuşmacılar biraraya gelerek bazı önemli konuları gündeme alacaktır:

• Bu alanda çalışan uzmanlar ve hastalar arasındaki terapötik uyumu destekleyecek yöntemler ve ihtiyaç duyulan eğitim ihtiyaçları nelerdir?

• Hastalarla kendi ortamlarında çalışırken oluşturulan etkili uygulamalar ve sonuçları nelerdir?

•Hastalar ve yakınları için uygulanmakta olan bağımlılık tedavisi seçenekleri nelerdir? 

English

English

Advancing Psychosocial resilience in the treatment of addiction and co-existing issues.  

 

iCAAD EVENTS in partnership with Uskudar University and C4 is honored to have invited professionals and graduates to a unique learning experience, dealing with the ever growing social and emotional problems being created by addiction and the co-existing traumas that impact society. The morning presentations, delivered by leading Turkish and foreign experts, formed a knowledge base for the afternoon's unique interactive learning experience.

The afternoon practical workshop saw attendees breaking out to form multi-disciplinary teams who, under the guidance of a wide spectrum of experts, will design integrated treatment scenarios to respond to reality based case studies. The afternoon program was intended to be a hands on learning and implementation program to teach fully integrated responses to the pressing societal needs, in order to respond more effectively to addiction and co-existing trauma issues in all of its guises.

 

iCAAD travels across Europe, delivering conferences and training to Behavioural, Mental and Emotional Health Care professionals from across the world.

The uniqueness of our organisation is that we bring together professionals from many specialist sectors, at each event we have support workers, researchers, clinicians, nurses, and therapist joining up and talking with parents, civil servants, critical services, teachers, and many other professionals.

Türkçe  

Türkçe  

Bağımlılık ve Eş Zamanlı Gelişen Sorunların Tedavisinde Psikososyal Direncin Geliştirilmesi

 

iCAAD Events, Üsküdar Üniversitesi ve C4 Recovery, profesyonelleri ve mezunları, toplumdaki giderek artan  bağımlılık ve eş görülen travma temelli sosyal ve duygusal problemlerin ele alınacağı sıradışı bir öğrenme deneyimine davet ediyor. Önde gelen türk ve yabancı uzmanlar tarafından yapılacak sabah sunumları, sonraki interaktif öğrenme deneyimi için gerekli zemini hazırlayacak. 

Öğleden sonraki uygulamalı çalıştayda katılımcılar, farklı alanlardan uzmanların liderliğinde çok disiplinli takımlar oluşturacak ve gerçeğe dayalı vaka çalışmaları üzerine entegre tedavi senaryoları tasarlayacaklar. Öğleden sonraki programın amacı, bağımlılık ve eş görülen travmadan kaynaklı toplumsal ihtiyaçlara etkin bir şekilde yanıt verecek, tümüyle entegre bir programın uygulamasını yapmaktır. 

iCAAD, Davranışsal, Zihinsel ve Duygusal Bakım profesyonelleri için Avrupa'da konferanslar ve eğitimler veren bir organizasyondur.  Bu organizasyonu farklı kılan, birçok uzmanlık alanından profesyoneli biraraya getirmesidir. Her etkinlikte destek çalışanları, araştırmacılar, klinisyenler, hemşireler ve terapistlere ebeveynler, kamu çalışanları, kritik hizmet görevlileri, öğrenciler ve daha birçok profesyonel eşlik eder. 

English Program

Loading
 1. To ensure positive outcomes for patients with addiction and co -existing disorders professionals need to join across the mental, behavioural and emotional health care spectrum and treat the body and t ...
 2. Complex comorbidity of substance use disorders with psychiatric disorders: latest treatment and Deep TMS Comorbidity is a medical term, implying any distinct additional clinic condition that exists du ...
 3. Understanding Addiction Addiction is a complex issue and includes different problems. The challenge is to detect which problem has priority. It is a chronic problem involving recovery and relapses. It ...
 4. Break
 5. Psychosocial Support in Unstable Situations An expert’s experience of programmes that focus on helping patients, families and communities, look at alternative lifestyle choices and to move away from n ...
 6. Lunch
 7. PRACTICAL MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP AND NETWORKING EVENT
 8. NETWORKING / EVALUATION

Türkçe Program

Loading
 1. Bağımlılık ve eş zamanlı gelişen hastalıkların tedavisinden olumlu sonuçlar almak için profesyonellerin zihinsel, davranışsal ve duygusal sağlık hizmetleri spektrumuna katılmaları, beden ve zihni birlikte tedavi etmeleri ve bilim ile yeni uygulamaları göz önüne almaları gerekiyor.

   

 2. Komorbidite, bir hastalık süreci devam ederken eşlik eden herhangi ek bir klinik durumu ifade eden tıbbi bir terimdir. Bu alandaki çalışmalar, psikiyatrik hastalıklar arasında çeşitli ilişkileri veya etkileşimleri ortaya çıkarmıştır. Komorbid hastalıklar için hastaya özel tedavi yaklaşımı hem iyileşme süresi hem de maliyet açısından fayda sağlayacaktır. Birçok psikiyatrik bozukluk, derin beyin bölgelerindeki anormal nöronal aktivite paternleriyle ilişkilidir. TMU (Transkraniyal Manyetik Uyarım) uygulaması ile beyinde anormal aktivite gösteren bölgelerin düzenlenmesi hede enmektedir. İnvazif olmayan TMU uygulaması sırasında, beyne kısa manyetik uyarımlar uygulanmaktadır. Bu sunumda, kanıta dayalı güncel literatür dikkatle değerlendirilerek, farmakolojik ve diğer tedavi müdahaleleri tartışılacaktır. 

 3. ARA

 4. Bağımlılık, karmaşık bir sorundur. Bir çok sorun içiçe geçmiştir. Sorunların hangisi önce gelir anlamak kimi zaman zor olabilir. Bağımlılık, kronik bir hastalıktır. İyileşme ve tekrarlamalarla gider. İyileşme seyri diğer ruhsal hastalıklardan farklı bir eğri çizer. Sağlık çalışanları iyileşme kavramından beklentilerini iyi ayarlamalıdır. Bu nedenle bağımlılık kavramını iyi anlamak ve buna uygun yaklaşım göstermek çok önemlidir. Her düzeydeki sağlık çalışanı doğru bir değerlendirme ve etkin müdahale yapabilmelidir. Değerlendirme ve müdahalenin düzeyi farklı olabilir, ancak uygun yaklaşım bağımlılığın çözümünde en önemli adımdır. Bu konuşmada bağımlılığı iyi anlamanın ve uygun yaklaşım göstermenin temel ilkeleri üstünde durulacaktır. 

 5. ARA
 6. İstikrarsız Ortamlarda Psikososyal Destek Hastalara, ailelere ve topluluklara yardımcı olmak, alternatif yaşam biçimi tercihlerine bakmak ve olumsuz başa çıkma biçimlerinden (örneğin alkol veya uyuştu ...
 7. ÖĞLE YEMEĞİ

 8. Uygulamalı, Çok Disiplinli Çalıştay ve Network Etkinliği 

 9. İletişim Ağı Etkinliği / Değerlendirme

THE PRACTICAL MULTI-DISCIPLINARY WORKSHOP AND NETWORKING EVENT 

Designed to give the attendee a working knowledge of how to engage in the process of treating addiction and co - existing issues as part of a continuum of care and a multi-disciplinary team. Focused not only on clinical interventions, but also on a needs assessment re psychosocial profile. 

This was a practical workshop, attendees worked in small groups with expert facilitators as part of a multi-disciplinary team, they developed a care plan for a case study patient. The groups, supported by facilitators, identified key issues that need to be prioritised for the patient, culminating in their presenting on the groups experience of working as a multi-disciplinary team.  Attendees experienced how to work in a challenged environment of different - languages, cultures, priorities, and skill sets and the necessity to manage these to deliver effective and realistic patient plans. 

Attendees were able take away a Continuing Professional Development Certificate, handouts and resources including diagnostic tools and insight on how to create and deliver focused care plans. The workshop was facilitated by a team of experts from the following disciplines:

 • Psychiatry
 • General Practice Clinicians
 • Social Work
 • Therapeutic Practice
 • Nursing  

 

Each expert presented an overview of their practice in working with individuals, families, and communities and the impact of behavioural mental and emotional health issues including:

 • Substance Addiction
 • Trauma reduction (crime experiences, general disaster, critical trauma, and physical and sexual experiences.)
 • Psychosocial issues (dis placement, Financial, langage, etc.)
 • Co-existing Behavioural Mental and Emotional health issues 

 

Multi-Disciplinary Workshop Attendees: This workshop had a spectrum of professionals in attendance not exclusively but including:

 • Clinicians
 • Mental, Behavioural, Emotional Health (MBE) professionals 
 • Nurses
 • Support workers
 • Graduates/Students

 

Multi-disciplinary workshop benefits: Collaboration is important not only to increase the effectiveness of services at the individual level to address the full range of needs and treatment paths, but also at the population level to maximize recovery chances.  The key benefits, and resources from this workshop experience were:

 • Enhanced capacity to support people with complex conditions
 • Sharper skills in detection assessments
 • Clearer knowledge of integrated care systems
 • Experience of working in intense pressured environments
 • Psychosocial Assessment tools 
 • Preventative strategies and outlines for mental health requirements
 • Therapeutic Intervention resources.  

UYGULAMALI, MULTİDİSİPLİNER ATÖLYELER VE İLETIŞIM AĞI ETKİNLİĞİ 

Bağımlılık ve Eşlik Eden Sorunların Tedavisinde Psikososyal Dayanıklılığın Geliştirilmesi

Bu uygulamalı atölye çalışmasında, katılımcılar çok disiplinli bir ekip olarak çalışacaklar. Her takımın uzman bir eğitmeni olacak ve bir vaka için tedavi/bakım planı geliştirecekler. Uzman eğitmenler tarafından desteklenen gruplar, hasta için öncelik verilmesi gereken temel konuları belirleyecek ve çok disiplinli bir ekip olarak çalışma deneyimlerini diğer gruplara sunacaklardır. Katılımcılar, farklı dil, kültür ve becerilerin olduğu zorlu ortamlarda nasıl çalışıldığını, gerçekçi ve etkili hasta planları için bu zorlukları yönetmenin gerekliliğini deneyimleyeceklerdir.

Katılımcılara “Mesleki Gelişim Serti kası” verilmesinin yanı sıra, tedavi planlarının nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağını öğrenme ve tanı araçlarını da içeren belge ve kaynaklara ulaşmaları sağlanacaktır. Bu Atölye, aşağıdaki disiplinlerden gelen uzmanların oluşturduğu bir ekip tarafından desteklenecektir:

• Psikiyatri Uzmanları
• Psikologlar, Terapistler • Pratisyen Hekimler
• Sosyal Çalışmacılar
• Hemşireler

Her uzman, birey, aileler ve toplum alanındaki çalışmalara dair genel bir değerlendirme sunacak, bu çalışmaların, davranışsal, duygusal ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine yer verecektir. Sunumlarında aşağıdaki konulara odaklanacaklardır:

• Madde Bağımlılığı

• Travma Değerlendirmesi(suç deneyimleri, genel afetler, psikolojik, ziksel ve cinsel travmalar)

• Psikososyal Konular (yerleşim, nans, dil vb.) 

• Eşlik eden Davranışsal, Duygusal ve Ruh Sağlığı Sorunları

Multidisipliner Atölye Katılımcıları:

Multidisipliner atölye etkinliklerine aşağıdaki uzmanlık alanlarından katılımcıların katılabilmesinin yanında birçok farklı alanda çalışan profesyoneller de kabul edilecektir.

• Klinisyenler

• Ruh sağlığı, Davranışsal, Sosyal alanda çalışan profesyoneller

• Hemşireler
• Soyal Çalışmacılar
• Psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler • Mezunlar/ Öğrenciler

Multidisipliner atölyelerin faydaları:

Bağımlılık tedavisi sırasında temel ihtiyaçları ve tedavi planlarını gerçekleştirebilmek için işbirliği çok önemlidir. Bu alanda bireysel iyileşmeden ziyade toplumsal olarak iyileşme şansını en üst düzeye çıkarmak ayrıca önem arzetmektedir. Bu atölye çalışmalarının hede enen faydaları şu şekildedir:

 • Zorlu yaşam koşullarına sahip bireyleri değerlendirme ve takip kapasitesinin geliştirilmesi

 • Riskli durumları değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi

 • Entegre sağlık sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi

 • Yoğun stresli ortamlarda çalışma deneyimi

 • Psikososyal Değerlendirme araçlarının öğrenilmesi

 • Ruh sağlığını korumaya yönelik önleyici uygulamalar

 • Terapötik müdahale kaynakları. 

European 2017/2018 Sponsors

Loading
8 Results

Do you want to translate this site?